Leadership pipeline. Slik bygger du gode ledere i eget selskap

ISBN: 978-82-7935-372-0

Den internasjonale bestselgeren nå på norsk. Mange av de beste og mest suksessrike firmaene i verden har implementert pipeline-modellen i sin kjernestruktur.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 395
Rabatt
Forfatter: Ram Charan, Steve Drotter, Jim Noel

Gode ledere på alle nivåer i en organisasjon er en forutsetning for å lykkes. Men i mange virksomheter fungerer ikke arbeidet med å utvikle ledere innad i organisasjonen. For å opprettholde en stabil tilgang på ledere må moderne virksomheter fylle lederpipelinen med potensielle ledere til en hver tid. 

Mange av de beste og mest suksessfylt bedriftene i verden anvender pipeline-modellen som kjernen i arbeidet med å velge ut, utvikle og vurdere sine ledere. 

Boken Leadership pipeline er en internasjonal bestselger som brukes i arbeidet med å bygge gode ledere i mange organisasjoner verden over.

Boken presenterer en gjennomprøvd modell som brukes til etterfølgerplanlegging og utvikling av ledere. Pipeline-modellen tilrettelegger for utvelgelse, utvikling og evaluering av ledere på alle nivåer. Virksomheter som bruker denne modellen vil ikke plutselig oppleve at de mangler ledere.

«Mange av de beste og mest suksessrike firmaene i verden har implementert pipeline-modellen i sin kjernestruktur for slik å danne grunnlaget for å kunne arbeide mer med menneskelige faktorer som påvirker selskaper. Strukturen er bygget rundt de vanlige passasjene som alle ledere går gjennom, og hjelper på den måten de ulike organisasjonene med utvalg, utvikling og evaluering basert på spesifikke ansvars- og arbeidsverdier som gjelder på de enkelte ledernivåene.» (Fra forordet s. 8)

Leadership pipeline er skrevet for å imøtekomme dagens behov for lederutvikling. Boken er sterkt forankret i erfaring, og presenterer en gjennomprøvd modell som har gitt gode resultater. Flere enn hundre tilbakemeldinger fra virksomheter danner grunnlaget for 2. utgaven av boken som nå er oversatt til norsk. Forfatterne viser hvordan selskaper kan utvikle lederskap på alle nivåer i organisasjonen ved å definere hvilke ferdigheter som kreves når ledere forflyttes fra ett nivå til det neste Leadership pipeline gir deg innsikt i hvordan du kan opprettholde ditt selskaps lederpipeline med dyktige ledere til enhver tid, på alle nivåer i organisasjonen.

 

«Lederutviklingens ABC — forutsatt at du har lest boken, og forstått og handlet i tråd med de klart formulerte prosessene. Selv om dette er grunnleggende prinsipper, er de svært nyttige. Jeg har sett at hvordan prinsippene har vært svært effektive i flere virksomheter.»
-John B. Prescott, styreleder, QR National Limited

«Denne reviderte andreutgaven bygger på erfaring fra flere av de beste selskapene i verden. Enten du er en førstegangsleser eller allerede bruker konseptet, gir denne boken kritiske føringer og svar som du kan bruke umiddelbart i ditt arbeid med å gjøre din bedrift bedre. Charan, Drotter og Noel klargjør det som kan oppleves forvirrende for ledere på alle nivåer.»
-Tom Flanagan, president og ceo, Applied Insight Consulting, Inc.

«The Leadership Pipeline kan forvandle et selskap. Ledelseskonseptet er solid og enkelt nok til at ledere på alle nivåer raskt kan forstå hva det innebærer å være en effektiv leder. Forfatterne Charan, Drotter og Noel er lederutviklingsguruer som fortsetter å gi oss det beste som trengs for å utvikle neste generasjons bedriftsledere.»
-Abby Curnow-Chavez, visepresident for talentutvikling, Newmont Mining Corporation

 

Ram Charan er rådgiver for mange av verdens toppledere og styreledere. Han er forfatter og medforfatter av flere bøker, blant annet bestselgeren Execution og er en prisvinnende underviser. Han har undervist ved Wharton, Kellogg School of Management og GEs Leadership Center. Charan er spesialist på styredrift som var temaet for hans doktoravhandling ved Harvard Business School. 

Stephen Drotter er styreformann for Leadership Pipeline Institute, et institutt som har spesialisert seg på etterfølgerplanlegging for virksomhetsledere. Drotter har mer enn 45 års erfaring innenfor organisasjon og ledelse og var en av de opprinnelige igangsetterne til GEs system for etterfølgerplanlegging. Han har tidligere vært leder av HR-avdelingen i INA Corporation og Chase Manhattan. Drotter er utdannet innen økonomi fra Amherst College og har eksamen fra Human Resources Program ved GE. 

Jim Noel er en uavhengig konsulent og ledercoach. Han har hjulpet virksomheter med å velge ut, bedømme og utvikle lederteam. Han er tidligere leder av Executive Education og Leadership Effectiveness i GE. Noel er medforfatter av tre bøker om ledelse, blant annet Leadership Passages og Action Learning, og er medredaktør av The 2008 Pfeiffer Annual: Leadership Development. Noel er nestleder i Sirrahgroups styre. Sirrahgroup er hovedeier av Leadership Pipeline Institute.

Boken er oversatt til norsk av Rannveig Larsen Austad


INNHOLD
Forord 
Forord til den reviderte utgaven 
Introduksjon 

Kapittel 1
Seks lederpassasjer: En oversikt

Kapittel 2
Fra medarbeider til å lede medarbeidere 

Kapittel 3
Fra å lede medarbeidere til å lede ledere 

Kapittel 4
Fra å lede ledere til funksjonsleder 

Kapittel 5
Fra funksjonsleder til virksomhetsleder 

Kapittel 6
Fra virksomhetsleder til gruppesjef 

Kapittel 7
Fra gruppesjef til konsernsjef 

Kapittel 8
Diagnostisering 

Kapittel 9
Forbedring av resultater 

Kapittel 10
Etterfølgerplanlegging 

Kapittel 11
Identifisering av potensielle svakheter i pipelinen 

Kapittel 12
Funksjonslederens karrierespor 

Kapittel 13
Coaching 

Kapittel 14
Fordeler oppover og nedover i pipelinen 

Takk 
Forfatterne 
Stikkord 


Publiseres 1.november 2015