Leksjoner i markedsvitenskap

ISBN: 978-82-7935-296-9

Denne boken er skrevet ut fra et overordnet ønske om å formidle akademisk kunnskap fra forskning innenfor ulike fagområder med markedsvitenskap som fellesnevner. Kapitlene i boken er gruppert under fire hovedtemaer.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 445
Rabatt
Forfatter: (red.) Göran Svensson, Runar Døving

Denne boken er skrevet ut fra et overordnet ønske om å formidle akademisk kunnskap fra forskning innenfor ulike fagområder med markedsvitenskap som fellesnevner. Kapitlene i boken er gruppert under følgende fire hovedtemaer: (i) undersøkelsesmetode, (ii) merkevarebygging og reklame, (iii) tjenestemøter og (iv) ledelse og styring. Blant temaene som blir behandlet er effekten av produktplasseringer, reklamens historie, baristaers yrkesstolthet og selvhjelpsindustriens disiplinerende rolle.

Formålet med boken er annerledes enn for de fleste akademiske bøker, fordi denne boken ikke skal brukes innenfor ett enkelt kurs eller fag. Tanken er at noen av tekstene kan være aktuelle i begynnelsen av en akademisk-merkantil utdannelse, mens andre kan være aktuelle mot slutten. Samme kapittel kan dessuten benyttes på ulike måter i ulike kurs. På denne måten kommer boken til å følge studentenes utdannelsesprogram over lengre tid. Dette åpner også for å koble ulike områder eller fagfelt innenfor rammene av ett eller flere kurs.


Runar Døving er professor i sosialantropologi ved Markedshøyskolen og forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Han skriver også om merkevarer for Dagens Næringsliv.

Göran Svensson er professor ved Markedshøyskolen. Han er engasjert i internasjonal forskning innenfor markedsvitenskap og aktiv i flere internasjonale akademiske organisasjoner samt nettverk globalt.


Forord
Trond Blindheim


Innledning

1) Markedsvitenskap 
Runar Døving og Göran Svensson


Del I - Undersøkelsesmetode

2) Prosess og struktur 
Göran Svensson

3) Kontekstanalyse 
Runar Døving og Trine Olsen-Slagman

4) Undersøkelsesvariabler for segmentering 
Line Christoffersen


Del II - Merkevarebygging og reklame

5) Reklamearbeidets historiske utvikling og organisering 
Karl Fredrik Tangen

6) «Rytmejustering» – merkevare gjennom deltakelse 
Nicholas Ind

7) Merkepersonlighet i merkevarebygging 
Adrian Peretz

8) Merkeplasseringer i underholdningsmedier 
Lars Erling Olsen


Del III - Tjenestemøter

9) Rettferdighet og følelser i tjenestemøter
Sander Sværi

10) Interaktive tjenestemøter
Erling Dokk Holm

11) Organisering av festivaler 
Kari Einarsen og Reidar J. Mykletun


Del IV - Ledelse og styring

12) Entreprenørskap og selvledelse 
Kjetil Olaussen

13) Lederskap må tas 
Tom Karp

14) Sourcing 
Tore Mysen


Sluttord

15) Oppsummering og refleksjoner 
Runar Døving og Göran Svensson


Utgitt i august 2010