Still et spørsmål

Militære kvinner - Forsvarets akilleshæl?

Hvor lykkes ikke Forsvaret med å heve kvinneandelen? Boken følger ulike årskull gjennom typiske militære karriere- og funksjonstyper, fra rekruttering til avgang, med særlig søkelys på dagens utfordringer.
thumb_fb05fc67d678edcc8ece5dd4871faa7f