Økonomi, natur og kultur - Praktiske eksempler

ISBN: 82-7935-214-7

Eksemplene viser at virkeligheten fortoner seg forskjellig avhengig av perspektiv. Men også at det blir tenkt originale tanker og gjennomført nyskapende og interessante aktiviteter innenfor privat og offentlig sektor. Redaktørene har tidligere dokumentert hvordan det er mulig å utvikle et positivt samspill mellom ulike verdier, i boken "Økonomi, natur og kultur - Ny økonomi på et filosofisk grunnlag".
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 198
Rabatt
Forfatter: Stig Ingebrigtsen, Ove D. Jakobsen

I tillegg til effektiv økonomi og ressursutnyttelse blir det i dag stilt krav om at næringsliv og offentlig forvaltning skal opptre ansvarlig overfor både samfunn og mijø. I denne boken kommer personer med erfaringer fra næringsliv, offentlig forvaltning, interesseorganisasjoner og forskning til orde med eksempler på hvordan miljø og samfunnsansvar blir håndtert i praktiske situasjoner. For å gjøre boken mest mulig relevant og konkret blir virkelighetsnære fortellinger fra ulike bransjer og samfunnssektorer presentert på bidragsyternes egne premisser.

Eksemplene viser at virkeligheten fortoner seg forskjellig avhengig av perspektiv. Men også at det blir tenkt originale tanker og gjennomført nyskapende og interessante aktiviteter innenfor privat og offentlig sektor. Ved å la bidragsytere med ulike perspektiver og synspunkter møtes mellom to permer understrekes dialogens betydning for utvikling av forståelse og innsikt.

Redaktørene har tidligere dokumentert hvordan det er mulig å utvikle et positivt samspill mellom ulike verdier, i boken "Økonomi, natur og kultur - Ny økonomi på et filosofisk grunnlag".


Stig Ingebrigtsen er professor ved Handelshøgskolen i Bodø.

Ove D. Jakobsen er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø.


Innledning (Stig Ingebrigtsen og Ove D. Jakobsen)

Kapittel 1
Trivselsamfunnet (Øystein Dahle)

Kapittel 2
Kirkens arbeid med "forbruk og rettferd" - Eksempler fra arbeidet med bærekraftig utvikling og ansvarlig forvaltning av skaperverket (Hans Jürgen Schorre)

Kapittel 3
Om Norwatch - FIVHs overvåking av norsk næringsliv i sør (Arild Hermstad)

Kapittel 4
COOP Sambos engasjement for miljø og samfunnsansvar (Kåre Bøe og Per Danielsen)

Kapittel 5
SAS' balansgång mellan samhällsnytta och miljöproblem (Niels Eirik Nertun)

Kapittel 6
Miljøtemaer i arkitektur (Marius Nygaard)

Kapittel 7
Desentralisert gråvannsbehandling i by - Klosterenga, Oslo (Petter D. Jenssen)

Kapittel 8
Kretsløpsbasert behandling av avløp og organisk avfall - demonstrasjonssystem for studentboliger (Petter D. Jenssen og Petter H. Heyerdahl)

Kapittel 9
Partnerskap i markedet - et alternativ? - Max Havelaar som eksempel på moralske forbrukere og rettferdig handel (Knut J. Ims)

Kapittel 10
Bankenes funksjon i næringslivets kretsløp (Svein Berglund)

Kapittel 11
Den samfunnsaktive kommunen (Jostein Barstad og Lars Wang)

Kapittel 12
Miljøfylket Nordland (Gudrun Hagen)

Kapittel 13
Natur og kultur i EU - et særdeles utfordrende partnerskap (Jean Jaminon)

Avslutning - Noen refleksjoner over praksis (Stig Ingebrigtsen og Ove D. Jakobsen)


Utgitt i mars 2006