Om nytte og unytte

ISBN: 978-82-7935-334-8

Vi opplever mer og mer at økonomien styrer kulturen. Den økonomiske nyttetenkningen legger en klam hånd over stadig flere livsområder: kunst, utdanning, forskning, barn, idrett og natur. Humanister og kunstnere som forholder seg kritisk til dette anklages gjerne for å snakke på automatgir bl.a. om ”kunnskapens egenverdi”, ”kunstens egenverdi” og ”den skrekkelige samfunnsnytten”.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 289
Rabatt
Forfatter: (red.) Øivind Varkøy

Det sies at vi lever i en tid preget av mangfold og forandring. På mange måter er dette en rimelig beskrivelse av tiden vi lever i. Samtidig er en slik forståelse av vår samfunnsmessige og kulturelle situasjon ikke helt dekkende. Parallelt med raske endringer og økende mangfold synes det å være etablert et statisk enfold hvor en type teknisk-økonomisk rasjonalitet legger en klam hånd over stadig flere livsområder. Under dette regimet forstås ”nytte” stort sett som ”matnytte”. Det er behov for en fornyet kritikk av den snevre nyttetenkningens herredømme. Denne bokens prosjekt er imidlertid ikke å grave seg ned i velkjente skyttergraver. Tvert imot. Ved å utfordre den snevre nyttetenkningens nytte på høyst mangfoldig vis, og med utgangspunkt i ulike fag- og forskningstradisjoner innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, bidrar forfatterne i denne boken konstruktivt til en debatt om verdien av ”det unyttige”.


Øivind Varkøy er professor ved Norges musikkhøgskole og gjesteprofessor på Musikhögskolan ved Örebro univeristet.


Forord

Om nytte og unytte
Øivind Varkøy

Nyttens begrensninger 
Dag Østerberg

I Homo Fabers verden
Om mål og mening 
Einar Øverenget

«… nytt liv av daude gror»
Om å puste nytt liv i døde talemåter 
Øivind Varkøy

Den gode kunsten 
Sigrid Røyseng

Tiden og den organiserte (vel)vilje
Om viktigheten av å bli sittende 
Pål Veiden

Bildning och nytta 
Bernt Gustavsson

Ironiens oppdragende og livsbejaende vesen 
Herner Sæverot

Gylne øyeblikk. Om det unyttige i idretten 
Gunnar Breivik

Idrett: Nytte og erfaring 
Gunn Engelsrud og Øyvind Førland Standal

Motstandens estetikk 
Håkon Bleken

Hva skal vi med trær?
Om klarinettspill, relasjoner og den verdifulle musikken 
Gjertrud Pedersen

Å bli bevisst at du allerede puster 
Magnus Andersson

Bøn og humanitet
Om bøn som menneskeleg fenomen 
Arnfinn Haram O.P.

Hvor er fiolinisten? 
Olaf Eggestad


utgitt oktober 2012