Oppdrift i motvind - En personlig beretning om ledelse

ISBN: 978-82-7935-164-1

Som leder i selskapet fra 1997 ble Watle stilt overfor en rekke utfordringer. Disse utfordringene og håndteringen av dem er viet bred plass. Boka er dermed blitt en personlig beretning om ledelse – om omstillinger, nedbemanninger, arbeidskonflikter, markedsposisjonering og alliansebygging, og ikke minst om teambygging.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 245
Rabatt
Forfatter: Tormod Øia, Halvor Fauske

Dette er en beretning om Widerøes turbulente historie gjennom 70 år, skrevet av selskapets daglige leder de siste sju årene, Per Arne Watle. Han tar oss tilbake til pionertiden med sjøfly og sjøflyruter i førkrigs- og etterkrigsårene, understreker betydningen utbyggingen av det landbaserte kortbanenettet fra slutten av 1960-tallet fikk for Utkant-Norge så vel som for Widerøe, og beskriver den nye konkurransesituasjonen selskapet ble kastet ut i etter avreguleringen av luftfarten på 1990-tallet.

Som leder i selskapet fra 1997 ble Watle stilt overfor en rekke utfordringer. Disse utfordringene og håndteringen av dem er viet bred plass. Boka er dermed blitt en personlig beretning om ledelse – om omstillinger, nedbemanninger, arbeidskonflikter, markedsposisjonering og alliansebygging, og ikke minst om teambygging. Watle formidler hvordan det har føltes å være inni direktørdressen – både på uværsdager og godværsdager. Hans håp er at andre kan kjenne seg igjen i noe av det han formidler og bruke dette som inspirasjon til selv å gå nye veier.


Tormod Øia er professor, dr.philos. og forsker I ved NOVA.

Halvor Fauske er professor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Lillehammer.Utgivelsesdato

1. Pionertid og prøvetid
2. Kortbaneepoken
3. Turbulente år
4. Oppturen
5. I terrorfryktens skygge
6. Den store omstillingen
7. Et annerledes møte med medarbeiderne
8. Lederteamet
9. Kraften fra grasrota
10. De viktigste valgene