Still et spørsmål

Oppdrift i motvind - En personlig beretning om ledelse

Som leder i selskapet fra 1997 ble Watle stilt overfor en rekke utfordringer. Disse utfordringene og håndteringen av dem er viet bred plass. Boka er dermed blitt en personlig beretning om ledelse – om omstillinger, nedbemanninger, arbeidskonflikter, markedsposisjonering og alliansebygging, og ikke minst om teambygging.
watle-oppdrift