Organisasjonsteori

ISBN: 978-82-7935-018-7

Har på kort tid oppnådd en posisjon som "klassiker" blant organisasjonsteoriens introduksjonstekster. Boken er skrevet for studenter i organisasjons- og ledelsesfag ved høyskoler og universiteter, men vil også egne seg godt for etter- og videreutdanningskurs innenfor organisasjonsfaglige emner.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 495
Rabatt
Forfatter: Mary Jo Hatch

Denne boken har på kort tid oppnådd en posisjon som "klassiker" blant organisasjonsteoriens introduksjonstekster. Den har blitt en internasjonal bestselger, og er oversatt til en rekke språk. Forfatteren har lykkes med å kombinere faglig autoritet og presisjon med gode pedagogiske grep og stor formidlingsglede. Hun bruker aktivt den organisasjonsteoretiske arven, samtidig som hun presenterer perspektiver og temaer som vil stå sentralt innenfor organisasjonsforskningen fremover.

I første del av boken presenterer forfatteren tre teoretiske hovedperspektiver som har bidratt til vår forståelse av hvordan organisasjoner fungerer: det modernistiske, det symbolsk-fortolkende og det postmodernistiske. I andre del av boken drøftes sentrale organisasjonsteoretiske begreper som organisasjoners omgivelser, mål/strategi, teknologi, sosial struktur, kultur, identitet og fysisk struktur. I tredje del behandles sentrale temaer som beslutninger, makt og politikk, kjønn, konflikter, kontroll og ideologi, forandring og læring.

Boken er skrevet for studenter i organisasjons- og ledelsesfag ved høyskoler og universiteter, men vil også egne seg godt for etter- og videreutdanningskurs innenfor organisasjonsfaglige emner.


Mary Jo Hatch er professor i organisasjonsteori ved University of Virginia. Hun har tidligere forsket og undervist ved bl.a. Cranfield School of Management, Handelshøjskolen i København og San Diego State University. Hatch har publisert en rekke vitenskapelige artikler om bl.a. organisasjonskultur, identitet, image, metaforer og metodiske spørsmål.  

Boken er oversatt av Kari Marie Thorbjørnsen

Originaltittel: Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives, 1997 Oxford University Press 


Del I Hva er organisasjonsteori?
1 Hvorfor bør vi studere organisasjonsteori?
2 Historier, metaforer og perspektiver i organisasjonsteori

Del II Sentrale organisasjonsteoretiske begreper
3 Organisasjonens omgivelser
4 Strategier og mål
5 Teknologi
6 Organisasjoners sosiale struktur 
7 Organisasjonskultur
8 Organisasjoners fysiske struktur

Del III Sentrale organisasjonsteoretiske problemstillinger og temaer 
9 Beslutninger, makt og politikk i organisasjoner
10 Konflikter og motsigelser i organisasjoner
11 Kontroll og ideologi i organisasjoner
12 Forandring og læring i organisasjoner

Stikkordregister


Har på kort tid oppnådd en posisjon som "klassiker" blant organisasjonsteoriens introduksjonstekster.