Side 3 av 4
Resultat 25 - 36 av 42

Organisasjon, ledelse og økonomi

Hva er strategi? Og spiller den noen rolle?

En original og engasjerende strategibok som viser ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 375
Rabatt:

Det regionale Norge 1950 til 2050

Spørsmål om regionalisering og regionenes rolle reiser en ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 425
Rabatt:

Gruppepsykologi. Om grupper, organisasjoner og ledelse

En praktisk rettet innføring i gruppepsykologi som ...

Forfatter: Lars Svedberg
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 397
Rabatt:

Integritet og innflytelse - om å lede mennesker effektivt

Boken viser hvordan vinne-vinne-tilnærmingen til ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 495
Rabatt:

Kunstledelse - om ledelse av og i kunstneriske virksomheter

Kunstledelse innebærer kunstnerisk og administrativ ledelse ...

Forfatter: Grete Wennes
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 315
Rabatt:

Makroøkonomi. Har vi kontroll med utviklingen?

Boken har en anvendt tilnærming til makroøkonomisk teori i ...

Forfatter: Per Halvor Vale
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 465
Rabatt:

Nyansatte i organisasjoner – perspektiver på læring og organisasjonssosialisering

Boken synliggjør behovet for mer fokus på de uformelle ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 345
Rabatt:

Organisasjonskultur og ledelse

En bred innføring i kulturperspektivet på organisasjon og ...

Forfatter: Mats Alvesson
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 385
Rabatt:

Økonomi, natur og kultur - Praktiske eksempler

Eksemplene viser at virkeligheten fortoner seg forskjellig ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 198
Rabatt:

Økonomi, natur og kultur – Ny økonomi på et filosofisk grunnlag

Kretsløpsøkonomi representerer et brudd med tradisjonell ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 329
Rabatt:

Om nytte og unytte

Vi opplever mer og mer at økonomien styrer kulturen. Den ...

Forfatter: (red.) Øivind Varkøy
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 289
Rabatt:

Merkevarebygging for administrerende direktører

Denne boken er myntet på alle de ledere som på en enkel og ...

Forfatter: Jan Blichfeldt
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 367
Rabatt:
Side 3 av 4