Still et spørsmål

Etisk omsorg i barnehagen og skolen. En utfordring for profesjonelle omsorgsarbeidere?

Boka henvender seg først og fremst til studenter innenfor førskolelærer- og allmennlærerutdanningene og til de som arbeider i barnehage og skole.
tholin-etisk-omsorgny