Still et spørsmål

Forskningsmetode for lærerutdanningene

Denne boken gir en introduksjon til forskningsmetode for lærerutdanningene. Boken dekker både kvalitativ og kvantitativ forskningsdesign. Forfatterne har en pragmatisk holdning til metododikken.
thumb_de71322b278b59af543e23ed0becad59