Forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå

ISBN: 978-82-7935-207-5

Boka bygger på at fagfellesskapet og de kollektive strukturene er spesielt viktige for viderekomne studenter og doktorgradskandidater. Bidragsyterne legger vekt på å vise hvordan et fagmiljø kan utnytte læringspotensialet i ulike fellesarenaer i høyere utdanning. Boka gir også nyttig veiledning i skriving og i tilbakemelding på tekst.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 375
Rabatt
Forfatter: (red.) Olga Dysthe, Samara Akylina

Dette er ei ressursbok om forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå.

Boka bygger på at fagfellesskapet og de kollektive strukturene er spesielt viktige for viderekomne studenter og doktorgradskandidater. Bidragsyterne legger vekt på å vise hvordan et fagmiljø kan utnytte læringspotensialet i ulike fellesarenaer i høyere utdanning. Boka gir også nyttig veiledning i skriving og i tilbakemelding på tekst. Den gir råd om hvilke støttestrukturer som kan bygges inn i miljøet som helhet og i forhold til den enkelte veileder. Forfatterne legger vekt på den relasjonelle siden i tillegg til den rent faglige. Erfarne veiledere synliggjør bredden i veiledningsfilosofi og veiledningspraksis i ulike fag.

Boka er delt i fire:

- Fagfellesskapet som veiledningsarena
- Skriving og tekstveiledning
- Individuell veiledning
- Erfarne veilederstemmer


Olga Dysthe er professor i pedagogikk ved Institutt for utdanning og helse ved Universitetet i Bergen. Hun er tilknyttet Seksjon for utdanningsvitenskap og har undervist på universitetspedagogiske kurs i ti år, spesielt om skriving og veiledning.

Akylina Samara er førsteamanuensis samme sted. Hun har doktorgrad i pedagogisk psykologi. Hennes post.doc.-prosjekt handlet om "Forskningsveiledning i ulike disipliner ved Universitetet i Bergen". 


Olga Dysthe og Akylina Samara: 
Hvordan møte en endret veiledningssituasjon?


Del 1: FAGFELLESSKAPET SOM VEILEDNINGSARENA

Olga Dysthe, Akylina Samara og Kariane Westrheim: 
Om en treleddet veiledningsmodell i masterstudiet

Clemens Cavallin:
Gruppebasert veiledning med én veileder i masterstudiet

Guri Rørtveit: 
Forskningsmøter som kollektivt veiledningsforum

Sten Ludvigsen og Turi Øwre Digernes: 
Integrasjon av stipendiater i produktive forskningsmiljøer: Utfordringer for forskningslederne

Akylina Samara: 
Skrivegrupper som inngang til PhD-studiet. En kasusstudie


Del II: SKRIVING OG TEKSTVEILEDNING

Olga Dysthe og Frøydis Hertzberg: 
Å bygge opp skrivekompetanse fra bachelor til doktorgrad

Ole Didrik Lærum: 
Om skriving i naturvitskap og biomedisin

Jens Kjeldsen: 
Tilbakemelding på tekst

Sølvi Lillejord og Kariane Westrheim: 
På nett? Veiledning i en IKT-basert master


Utgitt i september 2006