Still et spørsmål

Forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå

Boka bygger på at fagfellesskapet og de kollektive strukturene er spesielt viktige for viderekomne studenter og doktorgradskandidater. Bidragsyterne legger vekt på å vise hvordan et fagmiljø kan utnytte læringspotensialet i ulike fellesarenaer i høyere utdanning. Boka gir også nyttig veiledning i skriving og i tilbakemelding på tekst.
til-nett_layout-1-copy