Hørte jeg riktig? Bind 1 av "Norsk som andrespråk: Undervisningsopplegg i uttale"

ISBN: 978-82-7935-255-6

"Hørte jeg riktig?" er første bok i en serie på fire, jf. linken til "Norsk som andrespråk" nedenunder. Bøkene har ulik tilnærming til oppøving av uttaleferdigheter avhengig av innlærernes nivå.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 215
Rabatt
Forfatter: Marit Helene Kløve

God uttale er viktig. Uttaletrening har lenge vært et lavt prioritert område i undervisning av minoritetsspråklige. "Hørte jeg riktig?" har som mål å utvikle god uttale i norsk. Sentrale områder som behandles er enkeltlydenes kvalitet, motsetningen lang/kort lyd, stavelsesstruktur, trykkplassering i ord.

"Hørte jeg riktig?" er første bok i en serie på fire, jf. linken til "Norsk som andrespråk" nedenunder. Bøkene har ulik tilnærming til oppøving av uttaleferdigheter avhengig av innlærernes nivå:

"Hørte jeg riktig?" - Begynnere - Enkeltlyder, stavelsesstruktur
"Flyt og rytme" - Begynnere - Sammenhengende tale
"Flytende norsk" - Litt viderekomne - Ytringer, tekster, vers
"På egne bein" - Litt viderekomne - Dagligdagse samtaler

Til bøkene er det utviklet en lærerveiledning og et spesielt tilrettelagt lydmateriale, jf. linken nedenunder.

  • http://www.hf.ntnu.no/no2uttale/

 Marit Helene Kløve er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.


Forord
Innledning
Lange vokaler
Korte vokaler
Lange og korte vokaler
Diftonger
Plosiver i opptakten
Plosiver i koda
Frikativer
Nasaler, likvider og glidelyder
To konsonanter i opptakt
Retroflekse kodakonsonanter og kodagrupper bestående av to konsonanter
Tre konsonanter
Trykk og tonem
Navn i lokalmiljøet
Fasit til diskrimineringstester


Utgitt i mai 2008