Hvordan bli en skole med mange intelligenser

ISBN: 978-82-7935-220-4

Boken er et nyttig og inspirerende verktøy for implementering av Mange intelligenser-teorien spesielt og implementeringsarbeid generelt. Målgruppen er lærere og ledere i norske skoler, der kravet om tilpasset opplæring og differensiert undervisning bare øker.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 295
Rabatt
Forfatter: Thomas R. Hoerr

Om boka

Enhver skole som vil innføre teorien om de mange intelligenser, trenger insiderens erfaring. Thomas R. Hoerr er skoleleder og har praktisert teorien i en amerikansk grunnskole i over ti år.

Det begynte med en lesegruppe. Noen lærere leste "Frames of Mind" av Howard Gardner og ble begeistret. Forfatteren forteller om de viktigste stegene fremover, de sju fasene i implementeringsarbeidet, hvordan man skal møte hindringer og unngå fallgruver.

Boken er et nyttig og inspirerende verktøy for implementering av Mange intelligenser-teorien spesielt og implementeringsarbeid generelt. Målgruppen er lærere og ledere i norske skoler, der kravet om tilpasset opplæring og differensiert undervisning bare øker.

Howard Gardner har skrevet et forord.

Mette K. Ofstad har skrevet forordet til den norske utgaven. Hun har oversatt både denne og de to tidligere bøkene om de mange intelligenser som er utkommet på Abstrakt forlag.

Om forfatteren

Thomas R. Hoerr er skoleleder og har praktisert teorien om de mange intelligenser i en amerikansk grunnskole i over ti år.

Innholdsfortegnelse

Oversetterens forord
Howard Gardners forord
Forfatterens forord
Takk til ...
Introduksjon

1 Teorien om de mange intelligenser
2 New City Schools MI-reise
3 Kollegialitet: Å lære og å utvikle seg sammen
4 Vurdering og rapportering av elevenes utvikling
5 Kreative veier til MI
6 Betydningen av de personlige intelligensene
7 Faser i realiseringen av MI
8 Ledelse som støtte til lærernes utvikling
9 Hva er det neste? MIs framtid

Etterord: Fortreffelighet kontra fullkommenhet

Appendiks A: MI-liste
Appendiks B: Eksempler på elevutviklingsrapporter
Appendiks C: Eksempler på arbeidsark
Appendiks D: Foreldreundersøkelse
Ressurser
Referanser
Om forfatteren
Indeks

Utgivelsesdato

Utgitt i mai 2007