Læring og undervisning i kunnskapssamfunnet. Utdanning i en utrygg tid

ISBN: 82-7935-092-6

Andy Hargreaves skriver stimulerende, utfordrende og kritisk om lærerens oppgave i dag. Skole og lærere må både være katalysatorer for og motvekter mot kunnskapsøkonomien. Boken presenterer på den ene siden inspirerende eksempler på skoler som kreative og omsorgsorienterte læringsfellesskap.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 385
Rabatt
Forfatter: Andy Hargreaves

Det globaliserte informasjons- eller kunnskapssamfunnet er preget av kompleksitet, risiko og utrygghet. Kunnskapsøkonomien blir stimulert og drevet fremover av kreativitet og oppfinnsomhet. Skolene i kunnskapssamfunnet må fremme disse egenskapene i det daglige arbeidet. Utfordringen for skolen er å utvikle seg til en lærende organisasjon. Det innebærer å skape lærings- og samarbeidskulturer som sikrer faglig utvikling og fornyelse.

Hvordan kan vi lære unge mennesker å arbeide og lykkes i dette samfunnet? Hvordan skal vi kunne forberede dem til en verden med krav om en nesten grenseløs evne til fantasi og fleksibilitet? Hvordan kan vi beskytte dem mot økende uforutsigbarhet og utrygghet?

Andy Hargreaves skriver stimulerende, utfordrende og kritisk om lærerens oppgave i dag. Skole og lærere må både være katalysatorer for og motvekter mot kunnskapsøkonomien. Skolen må være en motvekt mot økende intoleranse, individualisme og sosial ekskludering ved å bidra til å utvikle det forfatteren kaller en kosmopolitisk identitet, en humanitær ansvarsfølelse som kan motvirke fremveksten av ulike former for fundamentalisme.

Boken presenterer på den ene siden inspirerende eksempler på skoler som kreative og omsorgsorienterte læringsfellesskap. På den annen side viser boken hvordan utvikling av evalueringssystemer og standardisering over tid når et omfang som kan skape stagnasjon og økt byråkratisering.

Hargreaves presenterer et rikholdig materiale der både lærernes egne stemmer og aktuell forskning kommer fram. Boken vil utfordre lærerstudenter, lærere, lærerutdannere, utdanningspolitikere og utdanningsforskere.

Sveinung Vaage har skrevet en introduksjon til den norske utgaven.


Andy Hargreaves (f. 1951) er utdannet i England. Han har en Ph.D.-grad i sosiologi fra University of Leeds (1985). I perioden 1987-2001 har han vært tilsatt ved University of Toronto. Mesteparten av denne tiden har han vært professor ved Ontario Institute for Studies in Education. Fra 2002 har han vært professor ved Boston College i USA. 


- Introduksjon til den norske utgaven
- Om forfatteren
- Om oversettelsen
- Forfatterens takk
- Innledning

Kapittel 1
Å undervise i kunnskapssamfunnet:
Utdanning til oppfinnsomhet
- Et paradoksalt yrke
- Før kunnskapssamfunnet
- Å dra nytte av kunnskapssamfunnet
- Å utvikle kunnskapssamfunnet
- Å undervise i kunnskapssamfunnet

Kapittel 2
Å undervise ut over kunnskapssamfunnet:
Fra valuta for pengene til verdier for fellesskapet
- Sydhavsboblen
- Kunnskaps- og informasjonsboblen
- Fra informasjon til utrygghet
- Fundamentale trekk eller fundamentalisme
- Fellesskap og karakter
- Å dyrke sosial kapital
- Å utdanne til demokrati
- Å undervise ut over kunnskapssamfunnet

Kapittel 3
Å undervise på tross av kunnskapssamfunnet 1:
Slutten på oppfinnsomheten
- Kunnskapssamfunnets pris
- Markedsfundamentalismen
- Standardisert politikk
- Standardisert praksis
- Lærernes arbeidsforhold og sosiale relasjoner

Kapittel 4
Å undervise på tross av kunnskapssamfunnet 2:
Tap av integritet
- Innledning
- Slutt på oppfinnsomheten
- Mangelen på integritet

Kapittel 5
Skolen i kunnskapssamfunnet:
Et utryddelsestruet fenomen
- Skolen som læringsfellesskap
- Skolen som omsorgsfellesskap
- Det pressede fellesskapet
- Tapet av læring
- Omsorgen tæres bort
- Læring, omsorg og overlevelse

Kapittel 6
Ut over standardiseringen:
Faglige læringsfellesskap eller prestasjonsorienterte øvingssekter?
- På vei mot en læringsprofesjon
- Mulige fremtidsvisjoner for undervisningen i kunnskapssamfunnet
- Kulturer, kontrakter og forandringer
- Kultursystemer
- Kontraktsystemer

Kapittel 7
Undervisningens fremtid i kunnskapssamfunnet:
Nytenkning for forbedring, fjerning av utarming
- Differensiell utvikling

Konklusjon
- Verdier og visjon

Appendiks

Indeks

Figurer og tabeller


Utgitt i september 2004