Still et spørsmål

Mange erfaringer i mange rom. Variert undervisning i klasserom, museum og naturen

Boka legger stor vekt på at forståelse bør være målet med undervisningen. For å oppnå forståelse må eleven få anledning til å jobbe med temaet over tid. Boka er delt opp i tre deler. De to første inneholder en teoretisk begrunnelse for hvorfor undervisningen bør være variert, og den siste delen inneholder flere konkrete eksempler.
mange_erfaringer_froyland_250c