Mange intelligenser i klasserommet

ISBN: 978-82-7935-121-4

"Mange intelligenser i klasserommet" er en praktisk veiviser for lærere, basert på Gardners teori om de åtte intelligensene, og har med et eget kapittel om en mulig niende (eksistensialistisk).
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 295
Rabatt
Forfatter: Thomas Armstrong

Teorien om de mange intelligenser ble lansert av professor Howard Gardner i 1983 og har særlig de siste fem årene fått stor utbredelse i skolen i mange land. Teorien fremhever at vi alle har en rekke intelligenser (åtte) som kan virke som forskjellige ”inngangsporter” til fagstoff og læring. Fordi vi har forskjellige ”inngangsporter” til kunnskap og læring, må skolens undervisning organiseres i samsvar med dette. Skolen har imidlertid en lang tradisjon for å legge mest vekt på språklige og logisk-matematiske vinklinger.

”Det viktigste i teorien om ’de mange intelligenser’ er å respektere forskjellene mellom folk. Det finnes ulike måter å lære på, ulike måter å bli vurdert på og nesten et uendelig antall måter å sette sitt eget avtrykk i verden på,” sier professor Howard Gardner i forordet.

"Mange intelligenser i klasserommet" er en praktisk veiviser for lærere, basert på Gardners teori om de åtte intelligensene, og har med et eget kapittel om en mulig niende (eksistensialistisk). Hvert kapittel slutter med forslag til oppgaver som utgår fra det en nettopp har lest. Her er massevis av praktiske tips og ideer som viser hvordan alle de åtte intelligensene kan utvikles hos den enkelte elev.


Thomas Armstrong er Ph.D. og spesialpedagog. Han har praktisert Howard Gardners teori i skolen i mange år.Utgivelsesdato

Forord

Innledning til 2. utgave

KAP 1 Grunnlaget for teorien om de mange intelligenser
Beskrivelse av de åtte intelligenser
Det teoretiske grunnlaget for MI-teorien
Nøkkelpunkter i MI-teorien
Eksistensen av andre intelligenser
MI-teoriens forhold til andre intelligensteorier

KAP 2 MI og personlig utvikling
Identifisering av egne intelligenser
Om å bruke MI-ressurser
Om å utvikle dine mange intelligenser
Intelligensenes aktiverende og deaktiverende elementer

KAP 3 Beskrivelse av intelligenser hos elevene
Vurdering av elevenes mange intelligenser

KAP 4 Å undervise elevene om MI-teorien
En fem minutters introduksjon til MI-teorien
Aktiviteter i undervisningen om MI-teorien

KAP 5 MI og utvikling av fagplaner
Historisk bakgrunn for multisanselig undervisning
MI-læreren
Nøkkelmateriell og metoder i MI-undervisning
Hvordan lage MI-planer for undervisningsøktene?
MI og tematisk undervisning

KAP 6 De mange intelligenser og undervisningsstrategier
Undervisningsstrategier for språklig intelligens
Undervisningsstrategier for logisk-matematisk intelligens
Undervisningsstrategier for romlig intelligens
Undervisningsstrategier for kropps-kinestetisk intelligens
Undervisningsstrategier for musikalsk intelligens
Undervisningsstrategier for sosial intelligens
Undervisningsstrategier for intrapersonlig intelligens
Undervisningsstrategier for naturalistisk intelligens

KAP 7 MI og omgivelsene i klasserommet
MI og økologiske faktorer i læringen
MI-aktivitetssentre

KAP 8 MI og klasseromsledelse
Om å få elevenes oppmerksomhet
Forberedelse av aktivitetsskift
Hvordan kommunisere om klasseregler?
Å danne grupper
Håndtering av individuell atferd
Sett i et bredere perspektiv

KAP 9 MI-skolen
MI og den tradisjonelle skolen
Komponentene i en MI-skole
En mønster-MI-skole: Key Læringssenter
Framtidens MI-skoler

KAP 10 MI og vurdering
Forskjellige vurderingserfaringer
MI-vurderingsprosjekt
Vurdering på åtte måter
Vurdering i kontekst
MI-mapper

KAP 11 MI og spesialundervisning
MI-teorien som paradigme for vekst
Vellykkede funksjonshemmede som modeller for vekst
Kognitiv forbikjøring
MI-teorien i utviklingen av IOP-er
MI-teoriens store konsekvenser for spesialundervisning

KAP 12 MI og kognitiv kunnskap
Hukommelse
Problemløsing
Om å fremme christofferske møter
MI-teorien og Blooms taksonomi

KAP 13 Andre anvendelsesområder for MI-teorien
Datateknologi
Kulturelt mangfold
Yrkesrådgiving

KAP 14 MI og eksistensiell intelligens
Hvordan passer eksistensiell intelligens til kriteriene?
Hvordan kan lærere integrere eksistensiell intelligens i klasserommet?

Figurer

Om forfatteren

APPENDIKS A Bøker, CD-ROM og video om de mange intelligenser
Bøker
CD-ROM
Video

APPENDIKS B Beslektede bøker om MI-undervisning
Språklig intelligens
Logisk-matematisk intelligens
Romlig intelligens
Kropps-kinestetisk intelligens
Musikalsk intelligens
Sosial intelligens
Intrapersonlig intelligens
Naturalistisk intelligens

APPENDIKS C Eksempler på MI-temaopplegg

Beslektede ASCD læringsressurser De mange intelligenser

Litteratur

Nyttig norsk tilleggslitteratur

Stikkord