Mange intelligenser i lesing og skriving

ISBN: 82-7935-169-8

Boken kombinerer Howard Gardners teori om de mange intelligenser og nyere hjerneforskning innenfor lese- og skrivefeltet med historiske, antropologiske, biografiske og psykologiske perspektiver på lese- og skrivekyndighet.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 289
Rabatt
Forfatter: Thomas Armstrong

De fleste tror at lesing og skriving er evner som er knyttet til språklig intelligens. I denne boken viser Thomas Armstrong hvordan også de andre intelligensene – den logisk-matematiske, den romlige, den kropps-kinestetiske, den musikalske, den naturalistiske, den sosiale og den personlige intelligensen – vil hjelpe elevene til å bli gode til å lese og skrive.

Boken kombinerer Howard Gardners teori om de mange intelligenser og nyere hjerneforskning innenfor lese- og skrivefeltet med historiske, antropologiske, biografiske og psykologiske perspektiver på lese- og skrivekyndighet.

Armstrong legger frem hundrevis av ideer, strategier, materiellforslag og tips om hvordan du kan undervise i alt fra grammatikk og rettskriving til ordavkoding og leseforståelse. Hans praktiske og strategiske tilnærmingsmåte bygger bro mellom de beste metodene for lese- og skriveopplæring i småskole og spesialundervisning, og i alle andre sammenhenger hvor læringen fokuserer på ord. Gjennom en rekke eksempler viser Armstrong hvordan du kan forsterke elevenes språklige ferdigheter for livet.

Forord ved oversetter Mette K. Ofstad


Thomas Armstrong er Ph.D. og spesialpedagog. Han har praktisert Howard Gardners teori i skolen i mange år.


Oversetterens forord

Innledning

1. Lese- og skrivekyndighet, de mange intelligenser og hjernen
Teorien om de mange intelligenser - Et kort "grunnkurs"
Lese- og skriveferdighet omfatter bruk av hele hjernen
Videre arbeid

2. Å gi seg i kast med ordenes muskulatur
Lag bokstaver og lyder som krabber, danser og hopper
Kom i kroppskontakt med ordene
Lag setninger som (bokstavelig talt) beveger seg
Gi teksten stofflig fylde
Kropps-kinestetiske bøker og annet lese- og skrivestoff
Kropps-kinestetiske lese- og skrivestiler
Videre arbeid

3. Få øye på lesingens og skrivingens visuelle grunnlag
Ordenes visuelle og romlige fundament
Se bokstaver og lyder som bilder
Forvandle ord til kunstverk
Forestill deg setninger som bilder
Utnytt tekstens visuelle bildespråk
Om å finne bøker og annet lese- og skrivemateriell
Visuelt-romlige litterære stiler
Videre arbeid

4. Sving i takt med rytmen i språket
Få musikalsk futt og fres på bokstaver og lyder
Gled deg over ordenes herlige musikk
Lag setninger som beveger seg med musikken
La teksten sprudle ved hjelp av musikken
Bøker og annet lese- og skrivemateriell for den musikalske eleven
Stiler innenfor musikalsk lese- og skrivekyndighet
Videre arbeid

5. Beregn ordenes logikk
Språkets logikk
Leseren som forsker
Bokstaver og lyder - oppdag logikken (eller mangelen på den)!
Å dissekere ord i "laboratoriet"
Gi setningene mening
Bruk logiske strategier til lesing og skriving av tekst
Bøker og annet litterært materiell for de logisk-matematiske
Logisk-matematiske lese- og skrivestiler
Videre arbeid

6. Opplev tekstens emosjonelle kraft
Få følelsesmessig temperatur inn i undervisningen av bokstaver og lyder
Få følelsene fram med ord
Les og skriv setninger med følelse
Les og skriv med glød
Bøker og annet lesestoff som maner fram følelsene
Lese- og skrivestiler som passer for sensitive lesere
Videre arbeid

7. Om å forholde seg til lesingens og skrivingens sosiale sammenheng
Utvikling av en kritisk lyderingsmetode
Bli sosial med ordene
Lag setninger som vedkommer oss sosialt
Lesing og skriving som sosial handling
Bøker for sosialt bevisste mennesker
Lese- og skrivestiler for elever med særlig utviklet sosial intelligens
Videre arbeid

8. Få fram det muntlige utgangspunktet for lesing og skriving
Lesingen og skrivingens muntlige røtter
Finn ut hva elevene kan om bokstaver og lyder
Lær å lese og skrive ord etter gehør
Les og skriv setninger høyt
Lesing og skriving av tekst med lytting i bakhodet
Bruk av bøker og annet lesestoff med et sterkt muntlig fundament
Lese- og skrivestiler for muntlig sterke elever
Videre arbeid

9. Åpne naturens bok
Natur og lesing/skriving: De levende koblingene
Om å lære bokstaver og lyder via naturen
Den naturlige måten å mestre ord på
Arbeid med ville setninger
Les og skriv hager av tekst
Bøker og annet opplæringsmateriale for naturalisten
Naturelskerens lese- og skrivestil
Videre arbeid

Avslutning

Om forfatteren

Referanser

Norsk litteraturliste
For barnehagen 
Faglitteratur for skolebiblioteket
Faglitteratur for den første lese- og skriveopplæringen

Stikkord


Utgitt i september 2005