Still et spørsmål

Om barnet. Oppdragelse, opplæring og omsorg gjennom historien

Boken tar for seg barndommen som idé fra middelalderen til vår egen tid. Endringer i oppdragelsessyn, opplæring, utdanningstenkning, rettigheter, vern og omsorg er bokens tema. Den retter søkelyset mot alle barn, både de ”normale” og de som ble sett på som ”avvikende”.
thuen---om-barnet---web