Still et spørsmål

Oppvekst i Norge

Boka henvender seg til dem som er opptatt av barn og unges oppvekst, og som trenger en samlende framstilling av ulike teoretiske perspektiver og empirisk kunnskap. Det gjelder forskere i feltet, studenter, ansatte i offentlig forvaltning og alle som arbeider med barn og unge.
oppvekst_oia_fauske_250