Ord til besvær. Livet med stamming

ISBN: 978-82-7935-387-4

Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen – Andelen som stammer er høyest blant barn og unge, men avtar når man blir eldre.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 265
Rabatt
Forfatter(e): Are Albrigtsen, Tormod Stauri, Martin Aasen Wright

Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen. Andelen som stammer er høyest blant barn og unge, men avtar når de blir eldre. Anslagsvis stammer i underkant av én prosent av befolkningen. Flere gutter enn jenter stammer, en forskjell som øker med alderen.

Faglitteraturen har i stor grad fokusert på diagnostisering og behandling. Det har vært lite oppmerksomhet på stammingens «usynlige sider», og om hvordan det er å leve med stamming på livets ulike arenaer.

"Ord til besvær. Livet med stamming" gir et unikt innblikk i hvordan det er å stamme hver dag, hele livet, fra barn til voksen. Boken er den første i Norge som forteller livshistoriene til mennesker som stammer, samtidig som den presenterer et faglig bakteppe. 


Vi møter ni voksne mennesker i alderen 26 til 74 år, to kvinner og sju menn. Alle har til felles at stammingen har preget viktige valg i livet, og virket inn på hele livsløpet: skolen, studier, arbeidsliv, kjærlighetsliv, forhold til venner og familie. Vi blir kjent med ni mennesker som har taklet sin stamming på ulikt vis.

Tre logopeder og en sosiolog besvarer sentrale spørsmål om hva stamming er og hva den skyldes. De belyser også hvilken innvirkning stamming har på det sosiale og emosjonelle, og hvordan stigma ofte er knyttet til stamming.


Innhold


Eit liv med ord som ikkje vil ut

Stammingen setter sine spor

«J-j-j-jeg heter Jan Martin»

Stille i 50 år

Stammespøkelset – min uforutsigbare og diffuse følgesvenn

Hva stammingen har lært meg

Livet med skjult stamming

«Du dævver ikke av det»!

Å oppnå flyt i livet

Hva er stamming?

Å håndtere stammingen

Stamming: en stigmatiserende vanske?

Stammingens skjulte sider – de emosjonelle og sosiale sporene

Norsk Interesseforening for Stamming og løpsk tale (NIFS) – 40 år med stammekamp

Vedlegg – Kartleggingsprosjektet 

 


I salg fra 2. mars 2017
Forfattere
Are Albrigtsen
Tormod Stauri
Martin Aasen Wright