På egne bein. Bind 4 av "Norsk som andrespråk: Undervisningsopplegg i uttale"

ISBN: 978-82-7935-258-7

"På egne bein" er fjerde bok i en serie på fire, jf. linken til "Norsk som andrespråk" nedenunder. Bøkene har ulik tilnærming til oppøving av uttaleferdigheter avhengig av innlærernes nivå. "På egne bein" har som mål å utvikle god uttale i norsk gjennom øvinger som simulerer dagligdagse dialoger.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 165
Rabatt
Forfatter: Olaf Husby

God uttale er viktig. Uttaletrening har lenge vært et lavt prioritert område i undervisning av minoritetsspråklige. "På egne bein" har som mål å utvikle god uttale i norsk gjennom øvinger som simulerer dagligdagse dialoger. På basis av et tekstmateriale skal elevene selv utvikle dialoger hvor ferdighetene de har tilegnet seg gjennom de tre foregående bøkene i serien, kommer til uttrykk.

"På egne bein" er fjerde bok i en serie på fire, jf. linken til "Norsk som andrespråk" nedenunder. Bøkene har ulik tilnærming til oppøving av uttaleferdigheter avhengig av innlærernes nivå:

"Hørte jeg riktig?" - Begynnere - Enkeltlyder, stavelsesstruktur
"Flyt og rytme" - Begynnere - Sammenhengende tale
"Flytende norsk" - Litt viderekomne - Ytringer, tekster, vers
"På egne bein" - Litt viderekomne - Dagligdagse samtaler

  • Til bøkene er det utviklet en lærerveiledning og et spesielt tilrettelagt lydmateriale, jf. linken nedenunder.

    • http://www.hf.ntnu.no/no2uttale/

Olaf Husby er førsteamanuensis ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU.


Forord

INNLEDNING
Uttale
Utforming av de skriftlige ressursene
Temaer
Beskrivelse av øvelsene

DEL 1: INN I SAMTALEN
Høflige avbrudd
Generelle avbrudd 1
Generelle avbrudd 2
Signalisere at en følger med
Forståelseskontroll
Forespørsel
Sirkulere i et selskap
Ringe noen
Forespørsel på telefon
Initiativ
Nøling
I butikk

DEL 2: INNE I SAMTALEN
Lister
Liste etter viktighet
Hovedargumenter i en sak
Sekvenser
Instruksjoner
Problemområder
Overraskende nyheter
Dårlige nyheter
Fraråde
Digresjoner
Hvordan vender en tilbake til emnet?
Styre kommunikasjonen
Gjetting
Gjette mål, vekt
Gjette språk
Kvalifisert gjetting
Mening om saksforhold
Velbegrunnet mening
Annenhånds erfaring
Konfidensiell informasjon
Behov
Komme med forslag
Tradisjonelle løsninger
Emnerelaterte forhold
Utvikle et synspunkt
Legge til noe
Gi en grunn
Fortolkning
Reformulere
Korrigere seg selv
Argumentere mot tillagte meninger
Ulike synspunkter på samme sak
Evaluere standpunkt
Manglende interesse
Spørsmål og forslag
Spørre om forklaring
Reservasjoner
Ta med i betraktningen
Minimalisere innsigelser
Gi opp
Ingen andre alternativ
Generalisering
Oppsummere og konkludere
Gallup
Innrømme manglende kunnskap
Sympati, nøytralitet, antipati
Nøling
Uenighet
Oppmuntring, interesse
Oppmerksomhet, interesse
Kontrollere at en forstår
Komplimenter

DEL 3: UT AV SAMTALEN
Avslutte en telefonsamtale
Dra hjem etter et besøk
Mer uformelle avskjeder


Utgitt i mai 2008