Still et spørsmål

På egne bein. Bind 4 av "Norsk som andrespråk: Undervisningsopplegg i uttale"

"På egne bein" er fjerde bok i en serie på fire, jf. linken til "Norsk som andrespråk" nedenunder. Bøkene har ulik tilnærming til oppøving av uttaleferdigheter avhengig av innlærernes nivå. "På egne bein" har som mål å utvikle god uttale i norsk gjennom øvinger som simulerer dagligdagse dialoger.
thumb_327a745a328b4802d41856db6e439746