Pedagogikken i reformene - reformene i pedagogikken

ISBN: 978-82-7935-259-4

Professor Peder Haug ved Høgskulen i Volda utfordrer tabloidiseringen av forskningsbasert kunnskap innenfor sentrale emner i norsk og nordisk pedagogisk forskning og utdanningspolitikk.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 335
Rabatt
Forfatter: (red.) Kjell-Arild Madssen

Skoledebattene får ofte en tabloid form. "Pedagogikken i reformene – reformene i pedagogikken" møter denne tabloidiseringen med forskningsbasert kunnskap innenfor sentrale emner i norsk og nordisk pedagogisk forskning og utdanningspolitikk.

Professor Peder Haug ved Høgskulen i Volda har lenge vært sentral i norsk pedagogisk forskning. Hans forskning har særlig vært knyttet til reform- og endringsperspektiver på utdanning og utdanningspolitikk. En rekke av Peder Haugs kolleger i Norge, Danmark og Sverige ønsker med denne boka å hylle han post festum med fylte 60 år.


Kjell-Arild Madssen er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda.

Forord

Alfred Oftedal Telhaug
Norsk skoletenkning fra Hernes til Clemet/Djupedal

Gunn Imsen
Fra nasjonal dannelse til grunnleggende ferdigheter. Om utviklingen fra L 97 til Kunnskapsløftet

Ulf P. Lundgren
Några reflektioner kring pedagogik som vetenskap

Sidsel Germeten
Klassifiseringens makt

Thomas Nordahl
Spesialundervisning – et empirisk bilde

Bengt Persson
Specialpedagogik – pedagogikens alibi?

Thor Ola Engen
Om stagnasjonen i møtet med faglige tekster på mellomtrinnet

Ove Karlsson Vestman
Forskning om utvärdering i Sverige

Kirsti Klette
Alt som før i klasserommet?

Niels Egelund
Dansk læreruddannelse i et reformperspektiv

Peder Haug
Skulen og allmennlærarutdanninga

Publisering

Kort forfatterpresentasjon


Utgitt i august 2008