Still et spørsmål

Pedagogiske profiler. Norsk utdanningstenkning fra Holberg til Hernes

Artikkelsamlingen presenterer perspektiver fra nyere utdanningshistorisk forskning. Bidragene er skrevet av forfattere fra universitets- og høgskolesektoren med bakgrunn fra fag som pedagogikk, historie, nordisk, litteraturvitenskap, sosiologi og teologi.
pedagosike-prof-1