Still et spørsmål

Utdanningssosiologi

Rekrutteringen til videregående og høyere utdanning har økt svært mye fra 1970- og 80-tallet i Norge. Har dette hatt betydning for hvem som rekrutteres? For hvem som tar hvilke utdanninger eller hvem som får de beste karakterene?
utdanningssosiologi_heggen_helland_lauglo