Å endres gjennom smerte – historier om posttraumatisk vekst

ISBN: 978-82-7935-379-9

I denne boken forteller syv personer om sitt eksistensielle jordskjelv og
gjenoppbyggingen etterpå. I tillegg beskriver psykologene Gertrud Sofie
Hafstad og Johan Siqveland hvordan posttraumatisk vekst kan arte seg.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 235
Rabatt
Forfatter(e): Kristiane M. Hansson, Trine Giving Kalstad, Kjersti Wold

Vi møter alle på vanskeligheter og smertelige erfaringer som på ulikt vis fører til modning eller stagnasjon. Hvis det fantes en Richters skala for eksistensielle utfordringer, ville hver og én av oss merke seismiske rystelser nå og da, som en dirring i jordskorpen. Men noen opplever brått og uventet et så kraftfullt skjelv at hverdagen legges i grus.

Å sette sammen et liv og en fremtid etter en vond og livsomveltende opplevelse er krevende og kan tidvis virke håpløst. Men i arbeidet med å gjenvinne fotfestet og gjenerobre et fremtidshåp, kan man også avdekke nye ressurser i seg selv. Mange opplever at relasjonene til andre mennesker blir nærere og mer givende. Bevisstheten om at livet er skjørt kan øke evnen til tilstedeværelse i eget liv. Å ha gjennomlevd smerte og vært skaket av livets urettferdighet og paradokser kan også åpne en kilde til dypere glede og takknemlighet. Dette kalles posttraumatisk vekst.

Å endres gjennom smerte – historier om posttraumatisk vekst er en bok som gir ny innsikt i muligheter for endring, modning og vekst etter livsomveltende hendelser. Den henvender seg til mennesker i krise og deres sosiale nettverk i tillegg til frivillige hjelpere og helse- og annet fagpersonell som møter denne gruppen i kraft av sitt arbeid.

Håpet er at boken kan gi mennesker inspirasjon til å orientere seg på nytt i livet etter å ha opplevd betydningsfulle tap.


I denne boken forteller syv personer om sitt eksistensielle jordskjelv og gjenoppbyggingen etterpå. I tillegg beskriver psykologene Gertrud Sofie Hafstad og Johan Siqveland hvordan posttraumatisk vekst kan arte seg.


Innhold


Forord .............................................................................. 7

Prolog .............................................................................. 11

Vänta inte med att sjunga .................................................... 15

Smertefull endring .............................................................. 35

Om aksept, mål og muligheter .............................................. 53

Smerte mykner hjertet ......................................................... 73

Hvis du møter en vegg, er det alltid en dør i nærheten ............. 91

Å navigere gjennom en livskrise ........................................... 109

Når sverdet blir en stemmegaffel .......................................... 119

Personlig vekst etter livsomveltende hendelser ........................ 135

Bidragsytere ..................................................................... 149

 


I salg fra 30. mars 2017
Forfattere
Kristiane M. Hansson
Trine Giving Kalstad
Kjersti Wold