Still et spørsmål

Dødelig psykiatri og organisert fornektelse

På et evidensbasert grunnlag forklarer boken hvorfor bruken av psykofarmaka gjør langt større skade enn gavn.
dodelig-psykiatri-og-organisert-fornektelse-til-internet