Fra sykeliggjort til aktiv deltaker – i stedet for dagens psykiatri

ISBN: 978-82-7935-383-6

I Norge og Vesten for øvrig er psykiske helseproblemer en av vår tids største menneskelige og økonomiske utfordring.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 345
Rabatt
Forfatter: Peter Kinderman

I Norge og Vesten for øvrig er psykiske helseproblemer en av vår tids største menneskelige og økonomiske utfordring. I Norge brukte vi 2143 millioner kroner på «nervemedisiner» i 2013. 12 % av helsebudsjettet går til psykisk helsevern og et stadig økende antall personer blir trygdet på grunn av psykiske lidelser. Men får mennesker med vanskeligheter og psykisk smerte riktig hjelp? Kommer de tilbake til et fullverdig liv? Utgiftene vokser og med dem vokser problemene – hva er galt? Hva må gjøres?

"Fra sykeliggjort til aktiv deltaker – i stedet for dagens psykiatri" gir et etterlengtet svar som går bak tradisjonell «antipsykiatri». Peter Kinderman viser at «ondets rot» er plasseringen av psykisk helsevern inn i medisinens verden, der kjemisk medisin sees på som svaret på alt. Men psykiske problemer er først og fremst av sosial og psykologisk art som krever helt andre svar. Psykisk helsevern må drive effektiv forebygging slik vi gjør med folkehelsen for øvrig, og tilby restituering til de som trenger det i tett samarbeid med sosialvesenet og primærhelsetjenesten. Epidemien av psykiske lidelser er ikke en nevrologisk epidemi – den er psykososial. Omleggingen til en menneskeverdig og effektiv tjeneste er realistisk. I Norge blir over to milliarder kroner brukt feilaktig på nervemedisiner årlig med tvilsom effekt, de bare venter på å tas i bruk til en storstilt psykososial reform.

Professor i psykologi Tor-Johan Ekeland har skrevet etterord til den norske utgaven.

«Peter Kinderman setter fingeren på mye av det som er galt ved dagens psykiatri … innholdsløse diagnoser … skadelige medisiner … og blindheten for den sosiale konteksten rundt psykisk lidelse og fortvilelse. Kinderman skisserer en velkommen visjon for en alternativ tilnærming…»
Joanna Moncrieff, University College London, UK

«[Peter Kinderman] … tegner opp et manifest for en psykososial tilnærming, med større vekt på velvære og folkehelse, og der tjenestene er organisert under lokal forvaltning snarere enn i [det statlige] helsesystemet. Dette er et høyst påkrevet innlegg i de pågående diskusjoner om psykisk helsepolitikk.»
David Harper, University of East London, UK

«Professor Kinderman har gjennom hele karrieren arbeidet med psykiske helsetjenester, og konkluderer med at de i sin nåværende form ofte gjør mer skade enn gagn. Boken hans er enten visjonær eller skandaløs – alt etter perspektivet som anlegges – men den er aldri kjedelig. Den må leses av alle som er opptatt av psykisk helse.»
Anne Cooke, Canterbury Christ Church University, UK

 


PETER KINDERMAN er professor i klinisk psykologi og leder for Psykologisk institutt ved University of Liverpool. Han er også «Honorary Consultant Clinical Psychologist with Mersey Care NHS Trust». Kinderman er President-Elect for den britske psykologforeningen..


 

Innhold

Takk
Om oversettelsen
Innledning: Sykdomsmodellen for psykisk helse – et system i krise
Kapittel 1 Grunnlaget må være riktig: En psykososial modell for psykisk helse og velvære
Kapittel 2 Forstå, ikke still diagnoser
Kapittel 3 Medisinene virker ikke – tilby heller virkelige løsninger
Kapittel 4 Å fremme helse og velvære
Kapittel 5 Omsorgsboliger … ikke medisinsk tvang
Kapittel 6 Teamarbeid
Kapittel 7 Lokal forvaltning av sosiale og kommunale tjenester
Kapittel 8 Har vi råd til dette?
Kapittel 9 Et manifest for reform av helse- og velværetjenestene
Noter
Kort om om helse- og velferdssystemet i England og Norge av Ragnfrid Kogstad

Etterord av Tor-Johan Ekeland  


I salg fra 17. mars 2016