Still et spørsmål

Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket

Menneskers følelser, psykiske problemer og eksistensielle utfordringer kan ikke forstås og studeres på samme måte som objekter utenfor oss selv.
Grunnlagsproblemer.Forsiden