Inn i katastrofelandskapet. Erfaringer fra basal eksponeringsterapi

ISBN: 978-82-7935-400-0

Basal eksponeringsterapi (BET) er utviklet for å hjelpe mennesker med omfattende og invalidiserende psykiske helseutfordringer.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 337
Rabatt
Forfatter: (red.) Jan Hammer, Didrik Heggdal, Kristoffer Ludvigsen

Basal eksponeringsterapi (BET) er utviklet for å hjelpe mennesker med omfattende og invalidiserende psykiske helseutfordringer. BET inviterer og utfordrer pasientene til å møte skremmende tanker og følelser med aksept i stedet for at man forsøker å dempe eller flykte fra sine indre opplevelser. Med dette snur BET opp ned på konvensjonelle forestillinger om hva psykiske lidelser er og hvordan psykiske helseutfordringer kan behandles.

Den fokuserte og intensive døgnbehandlingen ved BET-Seksjonen i Vestre Viken HF gir pasientene mulighet til å være aktive aktører i egen behandling og til selv å ta styringen i prosessen fram mot autonomi og et verdig liv. Dette er både i tråd med samfunnets overordnede, humanistiske verdier, og bidrar til å realisere helse­politiske føringer og målsettinger for det psykiske helsevernet.

Inn i katastrofelandskapet forteller om BET som behandlingsmodell. Boka presenterer også erfaringene til fire tidligere pasien­ter og en pårørende som etter mange år i psykisk helsevern omsider opplevde å få hjelp.

 

En must-read for alle i psykisk helsefeltet. JØRGEN FLOR

Boka fortener å bli lest av alle som har behandlaransvar og ansvar for å organisere tenestene. TROND F. AARRE

Et vakkert kraftsenter av en bok! VICTORIA IBABAO EDWARDS

Denne boken viser vei mot en ny tid. BIRGIT VALLAOm bidragsyterne:

Jan Hammer er spesialsykepleier med master i psykisk helsearbeid. Didrik Heggdal er psykologspesialist. Kristoffer Ludvigsen er psykolog og Hanna Mantila er master i medisinsk antropologi. Alle ved Vestre Viken HF.

 


Innhold

 Innledning.......................................................................................... 17

Jan Hammer og Didrik Heggdal

 

del 1

Basal eksponeringsterapi (BET)........................................................... 25

kapittel  1

En innføring i Basal eksponeringsterapi (BET).................................. 27

Didrik Heggdal og Jan Hammer

 

del 2

Erfaringer............................................................................................ 43

kapittel  2

Vanessa.............................................................................................. 45

kapittel  3

Kaja................................................................................................... 59

kapittel  4

Dina................................................................................................... 73

kapittel  5

Ella.................................................................................................... 87

kapittel 6

En mor forteller................................................................................ 99

 

del 3

Marginalisering..................................................................................... 107

kapittel  7

Kultur og lidelse.............................................................................. 109

Hanna Mantila, Didrik Heggdal, Jan Hammer og Kristoffer Ludvigsen

kapittel  8

Psykisk helsevern............................................................................. 119

Jan Hammer, Didrik Heggdal og Kristoffer Ludvigsen

del 4

Det smertefulle livet............................................................................ 133

kapittel 9

Anerkjennelse, ansvar og aksept....................................................... 135

Kristoffer Ludvigsen, Didrik Heggdal og Jan Hammer

kapittel 10

Evidensgrunnlaget for BET.............................................................. 149

Jan Hammer og Didrik Heggdal

del 5

Avslutning............................................................................................. 155

kapittel 11

Veien videre for psykisk helsevern.................................................... 157

Didrik Heggdal og Jan Hammer

Begreper.......................................................................................... 167

Referanser........................................................................................ 174


Lanseres på Litteraturhuset 11. februar 2020.