Still et spørsmål

Inn i katastrofelandskapet. Erfaringer fra basal eksponeringsterapi

Basal eksponeringsterapi (BET) er utviklet for å hjelpe mennesker med omfattende og invalidiserende psykiske helseutfordringer.
Inn i katastrofelandskapet. Forsiden