Still et spørsmål

Medikalisering av psykososiale problemer

Medikalisering av psykososiale problemer handler om historiske, sosiale og kulturelle årsaker til den økende medikaliseringen vi opplever, om utviklingen i forbruket av psykofarmaka, forskningen på virkninger av ulike typer psykofarmaka og menneskerettslige konsekvenser av at medisinering, til tross for svakt evidensgrunnlag, har fått en så sterk posisjon at de som motsetter seg behandling risikerer å bli tvangsbehandlet.
Forsiden.Medikalisering