Overgrep. Søkelys på psykiatrien

ISBN: 978-82-7935-253-2

Boken bringer nærmere 70 beretninger fra pasienter og pårørende om overgrep og krenkende behandling innenfor psykiatrien. På tross av eksisterende lovverk skjer det likevel mange krenkelser og overgrep innenfor psykiatrien mot mennesker med psykiske lidelser.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 295
Rabatt
Forfatter: Gro Hillestad Thune

Alle har rett til ikke å bli utsatt for nedverdigende eller umenneskelig behandling. Dette gjelder selvsagt også i det psykiske helsevernet. På tross av eksisterende lovverk skjer det likevel mange krenkelser og overgrep innenfor psykiatrien mot mennesker med psykiske lidelser. Denne boken dokumenterer dette i stor bredde.

Boken bringer nærmere 70 beretninger fra pasienter og pårørende om overgrep og krenkende behandling innenfor psykiatrien. De forteller blant annet om:

Syke som iført håndjern blir ført ut av sine hjem av uniformert politi
Pasienter som bindes fast til sengene
Langvarig isolasjon
Utbredt bruk av skjerming
Tvungen medisinering
Arrogant personale

Gjennom disse sterke beskrivelsene av egne traumatiske opplevelser avdekker pasienter og pårørende at respekt for menneskers grunnleggende rettigheter ikke er noen selvfølge, heller ikke i vårt velferdssamfunn. Alle beretningene blir vurdert i lys av bestemmelser i menneskerettighetsloven og andre menneskerettighetsinstrumenter, som enten står over eller er gjeldende norsk lov.


 Gro Hillestad Thune er advokat og har arbeidet med menneskerettigheter i mer enn 20 år. Hun har vært norsk medlem av Den europeiske menneskerettighetskommisjonen som nå er innlemmet i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og har i mange år arbeidet med å få menneskerettighetene inn i norsk rett og praksis.


Forord

Beretninger om overgrep 
Menneskerettigheter – en liten innføring 
Noen rettigheter pasientene har bruk for 
Pasienter og pårørende har ordet
Noen refleksjoner til slutt

Vedlegg 1 
Menneskerettighetsloven og noen
aktuelle menneskerettighetsbestemmelser

Vedlegg 2 
Forslag til tiltak

Litteratur


Utgitt i april 2008