Still et spørsmål

Overgrep. Søkelys på psykiatrien

Boken bringer nærmere 70 beretninger fra pasienter og pårørende om overgrep og krenkende behandling innenfor psykiatrien. På tross av eksisterende lovverk skjer det likevel mange krenkelser og overgrep innenfor psykiatrien mot mennesker med psykiske lidelser.
thumb_35b30571409e0eaa0850cdab0b3894b4