Still et spørsmål

Psykologiens yttergrenser

Psykologifagets "yttergrenser" kan enten defineres som grenseområdet mellom psykologi og andre fag eller mellom psykologi og ulike faglige temaer. Felles for kapitlene i denne boka er at de omhandler kjerneområder i menneskers liv, som er sparsomt behandlet i introduksjonsbøker til faget.
hansen-psykologiens-yttergrenser