Vitnepsykologi 2.0

ISBN: 978-82-7935-388-1

Boken er en oppdatert innføring i moderne vitnepsykologi, skrevet for en bredere leserkrets av etterforskere, jurister, psykologer og andre interesserte. Med eksempler fra saker kjent gjennom dagspressen, gjennomgår boken forskning om hva vi kan forvente av vitner i faktiske kriminalsaker.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 485
Rabatt
Forfatter: Svein Magnussen

Hvor nøyaktige er vi som observatører og formidlere av personlige, sosiale og historiske begivenheter, og hvor flinke er vi til å oppdage at andres beretninger ikke er sannferdige? Dette er sentrale spørsmål i vitnepsykologisk forskning; at det også er viktige spørsmål i en rettslig sammenheng viser moderne analyser som identifiserer tre viktige kilder til feilaktige dommer: Vitner husker feil, vitner forklarer seg usant og mistenkte tilstår kriminelle handlinger de ikke har begått. Derfor er pålitelighet og troverdighet to hovedtemaer i vitnepsykologisk forskning.

Boken er en oppdatert innføring i moderne vitnepsykologi, skrevet for en bredere leserkrets av etterforskere, jurister, psykologer og andre interesserte. Med eksempler fra saker kjent gjennom dagspressen, gjennomgår boken forskning om hva vi kan forvente av vitner i faktiske kriminalsaker. Faktorer som kan produsere hukommelsesforskyvninger, falske minner og falske tilståelser indentifiseres, og forskning på løgnavsløring og vurdering av troverdighet diskuteres. Boken gir også en bred gjennomgang av moderne forskning på barn som vitner.


Svein Magnussen, dr.philos., professor emeritus, Universitetet i Oslo, medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Fellow of Association of Psychological Science, USA, medlem av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker under kommisjonens første seks år og medlem av Tilsynsutvalget for dommere, mottager av Norges forskningsråds pris for fremragende forskning, Møbius, 2001 og Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning, Det Norske Videnskaps-Akademi, 2007.

 


INNHOLD

Kapittel 1
HVA ER VITNEPSYKOLOGI?

Kapittel 2
I VITNEBOKSEN: GJENFORTELLING AV SELVBIOGRAFISKE MINNER

Kapittel 3
NÅR VITNER HUSKER FEIL: UTFORDRINGER TIL HUKOMMELSENS PÅLITELIGHET –OG MOTTREKK

Kapittel 4
FALSKE MINNER OG FALSKE TILSTÅELSER NÅR VITNER HUSKER TING SOM IKKE HAR SKJEDD OG MISTENKTE TILSTÅR LOVBRUDD DE IKKE HAR BEGÅTT

Kapittel 5
PEER, DU LYVER! VURDERING AV TROVERDIGHET

Kapittel 6
BARN SOM VITNER

Kapittel7
VURDERINGER OG BESLUTNINGER I ETTERFORSKNING OG RETTSSAL: VITNEPSYKOLOGISKE PERSPEKTIVER

REFERANSER

STIKKORD


I salg fra 19. juni 2017