Still et spørsmål

6. utgave av Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

I denne sjette utgaven er det gjort betydelige endringer; kapitlene om kvalitative metoder er utvidet med flere eksempler, vi presenterer flere digitale alternativer og det er tatt med mange relevante lenker som kan hjelpe lesere til å finne ytterligere informasjon.
Ny forside 6.utg_edited-1