Still et spørsmål

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger.
forskningsmetode-for-sykepleierutdanningene-til-internet