Still et spørsmål

5. utgave av Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

Denne boken gir en bred introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Den er skrevet spesielt for studenter og forskere, men kan også være nyttig for andre som skal gjennomføre undersøkelser, prosjekter eller utredninger.
Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode til internet3