Still et spørsmål

Introduksjon til SPSS

Denne boken er beregnet på ”dummies”, det vil si de som skal bruke SPSS og som har liten eller ingen erfaring med programmet, eller eventuelt trenger oppfrisking. Det er lagt vekt på å vise hvordan man skal kunne komme i gang med å bruke programmet, og stegvis gjøre mer avanserte analyser.
johnsen-spss