Still et spørsmål

Vitenskap i praksis

Vitenskap i praksis gir en innføring i samfunnsforskning, men bør også være aktuell for studenter og forskere i fysisk-biologiske og språkvitenskapelige fag. Boken gir en innføring i forskning på kvantifiserte og kvalitative data, bruk av bilder og metaforer i forskning og talehandling som analyseenhet i diskurser.
thumb_e981c5f565536eb151c2d0b91468aa94