22. Juli Forstå - forklare - forebygge

ISBN: 978-82-7935-336-2

Terroren som rammet oss 22. juli 2011 utfordrer våre intellektuelle og emosjonelle evner, slik 9/11 gjorde det med USA for 10 år siden. For å forstå terrorhandlingene må vi søke etter svar innenfor flere kunnskapsområder og fagmiljøer.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 375
Rabatt
Forfatter: (red.) Svein Østerud

Terroren som rammet oss 22. juli 2011 utfordrer våre intellektuelle og emosjonelle evner, slik 9/11 gjorde det med USA for 10 år siden. For å forstå terrorhandlingene må vi søke etter svar innenfor flere kunnskapsområder og fagmiljøer.

Boken analyserer selve terrorhandlingen, men også våre reaksjoner på terroren, og kaster slik lys over noe som fremdeles er vanskelig å begripe. Var terroren en gal manns verk eller en ideologisk motivert handling? Forklares terrorhandlingene best gjennom et fokus på psykiatriske faktorer? Eller på samvirket mellom psykologiske og politiske? Hvilket fokus, og hva slags kunnskap gjør oss i stand til å forebygge terror?

Andre vesentlige spørsmål som reises i boken er: Hvordan fungerte sentrale institusjoner etter terroranslaget? Hvilken rolle spilte mediene? Sviktet Universitetet i Oslo da Fjordman fikk godkjent sin masteroppgave? Og hvordan har egentlig rettsstaten Norge fungert etter 22. juli? 


Svein Østerud er Professor emeritus. Intermedia, Universitetet i Oslo


Oslo, 22. juli 2011 Innledning
Svein Østerud

Forstå
Megalomani og selvutslettelse 
Tom Egil Hverven
Øyeblikk i skriftens historie 
Tore Slaatta
22. juli – perspektiver, verdier og ansvar
Tor Claussen
Kan vi forstå terrorhandlingene som rammet oss 22. juli? 
Svein Østerud

Forklare
Terror via maske og spill
Svein Østerud
Frykten for det feminine
Kari Jegerstedt
Mellom konspirasjonsteori og galskap 
Katrine Fangen
Hatets verbale og visuelle retorikk 
Anne Birgitta Nilsen

Forebygge
Terrorens medialisering
Knut Lundby
Hvordan forklare «det uforståelige»?
Rune Ottosen og Cathrine Andenæs Bull
Statlige sorgriter og kollektiv smerte 
Soilikki Vettenranta
Bomben under rettsstaten
Hans Petter Graver


Utgitt oktober 2012