Å dø for staten

ISBN: 978-82-7935-138-2

Hva gjør du hvis noen prøver å drepe deg eller din familie? Ville du ikke gjort alt for å hindre det? Har ikke alle mennesker rett til væpnet selvforsvar? Pasifister, militærnektere og andre krigsmotstandere blir alltid konfrontert med disse spørsmålene.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 198
Rabatt
Forfatter: Truls Wyller

Hva gjør du hvis noen prøver å drepe deg eller din familie? Ville du ikke gjort alt for å hindre det? Har ikke alle mennesker rett til væpnet selvforsvar? Pasifister, militærnektere og andre krigsmotstandere blir alltid konfrontert med disse spørsmålene.

Bokas forfatter hevder at problemstillingen er forfeilet. Krig og fred er ikke i første rekke et forhold mellom individer, men mellom stater og mellom individ og stat. Den viktigste etiske debatten gjelder hvorvidt det er riktig å ofre uskyldige individer for kollektivet: Står hensynet til nasjonenes selvbestemmelsesrett over hensynet til enkeltmennesket? Spørsmålet forfølges tilbake til kirkefaderen Augustin, og det drøftes i lys av USAs og Natos kriger i Kosovo, Afghanistan og Irak. Forfatteren stiller seg kritisk til disse krigene, men han legger også vekt på at krigsmotstandere må argumentere prinsipielt og konsekvent. De som tok avstand fra krigen mot Irak etter landets overfall på Kuwait i 1990, må også ta avstand fra irakisk krig mot USA-okkupasjon i dag.


 Truls Wyller er professor ved Filosofisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).


Utgivelsesdato
1. Harry Truman og Thomas Quick
2. Gud og den statlige orden: Augustin og rettferdig krig
3. "Man skyter ikke en naken mann." Michael Walzer om rettferdig krig
4. Nasjonalisme og rettferdig krig
5. Moralsk krig?
6. Realpolitikk i Kosovo
7. Vår venn Frankenstein
8. Afghanistan og bin Laden
9. Antiamerikanisme?
10. Rettferdig frigjøringskrig? (Palestina; Vietnam)
11. Mao, Bush og Saddam Hussein
12. Stat, nasjon og kongehus
13. Å dø for staten?
Litteratur