Amerikansk politikk. Politisk system og politisk tenkning

ISBN: 978-82-7935-180-1

Denne boken vil ha interesse for alle som ønsker en grundig, forskningsbasert fremstilling av amerikansk politikk.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 349
Rabatt
Forfatter: Bjørn Erik Rasch

USA er verdens eneste supermakt. Landet rår over formidable økonomiske og militære ressurser. Amerikansk kultur ser vi overalt. Enten vi vil det eller ikke har alle et forhold til USA, og vi berøres – direkte eller indirekte – av det som skjer der. USA er også på mange måter annerledes enn Norge og europeiske land, og vi trenger kunnskap om særtrekkene for å forstå politikken som føres.

Hvordan styres supermakten? Hvilken betydning har egentlig presidenten? Er Kongressen den viktigste politiske institusjonen? Hva er det som preger amerikanske velgere og deres stemmegivning? Hva kjennetegner den amerikanske ”nasjonalkarakteren”? Hvordan skal vi forstå det politiske landskap – med liberale versus konservative? Hvorfor er religion så viktig også i politikken? Dette er av de spørsmålene som behandles av eksperter fra ulike fag og læresteder.

Første del av boken behandler de politiske institusjonene, styringssystemet og bevegelser i velgerskaren. Den andre delen setter kulturelle forhold og politisk tenkning i fokus, og tar blant annet opp politiske skillelinjer, religionens rolle og forfatningens idégrunnlag.

Denne boken vil ha interesse for alle som ønsker en grundig, forskningsbasert fremstilling av amerikansk politikk.


Bjørn Erik Rasch er professor og studieleder ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.


Innledning
Bjørn Erik Rasch


DEL 1 - POLITISK SYSTEM

Kapittel 1
Føderalisme og maktbalanse
Aanund Hylland

Kapittel 2
Kongressen
Kaare Strøm

Kapittel 3
Presidenten
Bjørn Erik Rasch

Kapittel 4
Presidentvalg
Camilla Gjerde

Kapittel 5
Forvaltningen
Tom Christensen

Kapittel 6
Velgerne
Gunnar Grendstad


DEL 2 - POLITISK TENKNING

Kapittel 7
Nasjonalkarakteren
Ole O. Moen

Kapittel 8
Religion
Torbjørn L. Knutsen

Kapittel 9
Konservatismen
Henrik Syse

Kapittel 10
Forfatningen
Bernt Hagtvet

Bidragsytere


Utgitt i september 2008