Still et spørsmål

Anarki, makt og normer. Innføring i internasjonal politikk

Boken tar opp generelle temaer og spørsmål som særlig knytter seg til Norges rolle i verdenspolitikken.Den er redigert av professor Jon Hovi og professor Raino Malnes ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
thumb_d06a2368a3d41f76d012709bc0286c0e