Den lengste krigen

ISBN: 978-82-7935-354-6

Afghanistan er et krigsherjet land som de siste trettifem årene har opplevd kupp, borgerkrig og to invasjoner. Norge deltar i den siste invasjonen, og mer enn 4000 norske soldater har tjenestegjort der. I 2014 skal de fleste internasjonale styrkene være ute av landet, samtidig som det går mot nytt presidentvalg.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 349
Rabatt
Forfatter(e): (red.), Elisabeth Eide, Rune Ottosen

Afghanistan er et krigsherjet land som de siste trettifem årene har opplevd kupp, borgerkrig og to invasjoner. Norge deltar i den siste invasjonen, og mer enn 4000 norske soldater har tjenestegjort der. I 2014 skal de fleste internasjonale styrkene være ute av landet, samtidig som det går mot nytt presidentvalg.

Hva har den norske offentligheten fått vite om utviklingen i Afghanistan og krigen? Mange norske journalister har besøkt Afghanistan på kortere reiser, og ofte sammen med politiske delegasjoner, eller på besøk hos de norske styrkene. Hvordan har dette påvirket pressedekningen? Norske borgere har vært mer kritiske til den norske krigsinnsatsen enn norske politikere. Har mediene ivaretatt rollen som den fjerde statsmakt ved å stille kritiske spørsmål når det har hersket enighet på Stortinget? Har journalistene gitt publikum innsyn i afghansk virkelighet og latt afghanske stemmer komme til orde? I hvilken grad har Forsvarets strategi påvirket mediedekningen? Hvilken rolle spiller den økende utryggheten for journalistenes muligheter til en allsidig dekning?

Den lengste krigen forsøker å besvare disse spørsmålene. Boken er basert på undersøkelser og forskningsprosjekter, samt forfatternes egne journalistiske erfaringer fra Afghanistan. Boken gir også større innsikt i dilemmaene ved krigsdekning generelt og utforsker ulike alternativer. Den lengste krigen er et viktig bidrag til å forstå krigsjournalistikkens vilkår.     


Den lengste krigen er en antologi, redigert av Elisabeth Eide og Rune Ottosen. De er begge professorer i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Alle bidragene:

Kapittel 1: Den lengste krigen. Elisabeth Eide og Rune Ottosen

Kapittel 2: Seks år på jobb i Afghanistan. Anders Sømme Hammer

Kapittel 3: Redaktørblikk på dekningen. Gunhild Oland Santos-Nedrelid

Kapittel 4: Den andre krigen: Kampen om hjerter og sinn. Ingeborg Eliassen

Kapittel 5: Drept i Afghanistan: Chora og de norske soldatene. Eivind Solberg-Hansen Fondenes

Kapittel 6: Krigsskueplassen. Mediedekningen og Forsvarets kommunikasjonsstrategi. Peder Ottosen

Kapittel 7: Med norske øyne i Afghanistan. Gro Mette Moen

Kapittel 8: Informasjonskrigen om Afghanistan. Kristin Jonassen Nordby

Kapittel 9: Norsk godhetsregime og Aftenpostens krigsdekning. Irene E. Rossland og Rune Ottosen

Kapittel 10: Når soldater skriver bøker. Harald Bonaventura Borchgrevink   

Kapittel 11: Afghansk ungdom: Mediebruk, krig og konflikt. Elisabeth Eide og Anders M. Knudsen

Kapittel 12: Hva med afghanske journalister? Elisabeth Eide

 


Innhold

Kapittel 1 Den lengste krigen
Hjemlige vinkler og kvinnefrigjøring
Folkeretten
Sikkerhet og PSYOPS
Underrapportering av sivile ofre
Hva gjør «vi» der?
De enkelte bidragene
Kritisk offentlighet om norsk krigføring?
Mediekilder

Kapittel 2 Seks år på jobb i Afghanistan
På tur på militærets premisser
Stengte porter
Farligere i felt
Man må ha noen å stole på
Møte med de underrepresenterte
Hva skjer neste gang?
Muntlige kilder
Mediekilder

Kapittel 3 Redaktørblikk på dekningen
Med gutta på tur
Det nyhetene ikke handlet om
Debatten om krigens premisser
Sikkerhetsrisikoen
Den norske vinkelen
Konklusjon
Kilder
Intervjuer

Kapittel 4 Den andre krigen: Kampen
om hjerter og sinn
Fram og tilbake er dobbelt så langt
Etter 119: Kampen om definisjonene
Den usynlige vinkelen
Spørsmål vi ikke stiller
Mikrofonstativ gir «krigsjournalistikk»
En verdig krig
Den avgjørende slagmarken
Utholdende afghanere, utålmodige Vesten
Nøkkelen: En samstemt elite
Kvinner og barn i statistroller
Det underkommuniserte motivet
Bistand som våpen
Cash på kontoret
Spektakulært - og mislykket
Humanitære prinsipper til salgs
Kjørte etter Theatre Driving Principles
Intervjuet
Mediebidrag

Kapittel 5 Drept i Afghanistan– Chora og de norske soldatene
Konsensus og offisielle kilder
Verdige og uverdige ofre
Chora-drapet – med Forsvaret
som sannhetsvitne
De drepte soldatene
Et uverdig offer for Norges største aviser
Heltene fra Norge
Enorme forskjeller
Siterte mediekilder

Kapittel 6 Krigsskueplassen– Mediedekningen og Forsvarets kommunikasjonsstrategi
På soldatenes hjemmebane
Norsk mediedekning: Få kilder og lite mangfold
Afghanistan: En kommunikasjonssukess – og fiasko
Hvem vinner – hvem taper?
Et møte mellom media og stat
Normenes makt
Konklusjon
Intervjuer
Mediekilder

Kapittel 7 Med norske øyne
i Afghanis tan
Norge i fokus?
Reisemåte
Vår og deres vold
Patriotisme?
Sett utenfra?
Talende mangler
Profesjonell eller ukritisk?
Mediekilder

Kapittel 8 Informasjonskrigen
om Afghanis tan
Tilsynelatende er alle enige om Afghanistan
Forsvarets proffe presseapparat
Forsvaret får ikke snakke om Afghanistan,kun byråkratene
Hyppig bruk av anonyme kilder
Men hvem kommer egentlig til orde?
Politikerne knebler afghanistandebatten
Intervjuer utført av forfatteren

Kapittel 9 Norsk godhetsregime og Aftenpostens krigsdekning
Hemmelighold rundt de norske soldatene
Utvalg og metode
Solidaritet og frykt
Kritiske stemmer
Fangene på Guantanamo-basen
De norske spesialsoldatene
Marinejegere klare for aksjon i Afghanistan»
Konklusjon
Intervjuer
Mediekilder

Kapittel 10 Når soldater skriver bøker
Rikets sikkerhet
Krig, konflikt og kommunikasjon
Balansegangen
Hemmelighold og innsyn
Tillitsforholdet
Å vise virkeligheten
Konklusjon
Intervjuer
Mediekilder

Kapittel 11 Afghansk ungdom: mediebruk, krig og konflikt
Unge flyktninger
VG og Tolo
Sterke bilder
Partiske afghanske medier
For lite og for lite grundig
Norsk vinkel, norske soldater
Sosiale medier – nyheter?
Utfordrer det etablerte

Kapittel 12 Hva med afghanske journalister?
En farlig profesjon
ISAF-dekningen
Massedrap og «spøkelseslærere»
Motstridende lovverk
Internasjonale reportere, lokale «fiksere»…?
Kvinnelige reportere – et truet sjikt
Språkets makt
Uavhengige medier?
Etter 2014…
Intervjuer

Litteratur

Om forfatterne


Utgitt 28. november 2013
Forfattere
(red.)
Elisabeth Eide
Rune Ottosen