Den politiserte maten

ISBN: 82-7935-081-0

I denne boken, som har 11 bidrag fra forskere ved Norsk senter for bygdeforskning og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), utdypes noen av de “nye” matproblemstillingene ved hjelp av teorier og tilnærmingsmåter fra den internasjonale fagdebatten.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 359
Rabatt
Forfatter: (red.) Eivind Jacobsen, Reidar Almås, Jahn Petter Johnsen

Dagens matfat er fullt av politiske dilemmaer og paradokser! Tilliten til maten, de som lager, selger og kontrollerer den, er tynnslitt i en tid da vi spiser og forbruker mer enn noensinne. Mat forbindes med helserisiko til tross for at det brukes mer ressurser enn noen gang på matsikkerhet! Økologi og dyrs velferd står på dagsordenen samtidig med at mange krever lavere matpriser. Genteknologien lover større, bedre og mer motstandsdyktige avlinger, samtidig som stadig flere engster seg for nye problemstillinger knyttet til risiko og etikk. Mange engster seg for at matvaner og -mønstre går i oppløsning, samtidig som tradisjonsmat og lokale produkter er i vinden. Standardiseringen av maten kritiseres, samtidig som det aldri har vært flere ostevarianter i butikkdiskene. Forbrukermisnøye preger avisenes forsider i en tid hvor flere gårdsbruk legges ned enn noensinne. Maten politiseres i stadig større grad og matpolitikken blir stadig mer kompleks.

Disse paradoksene har særlig utspilt seg på den europeiske scenen, men også i Norge finner vi de samme underliggende problemstillingene og dilemmaene. I denne boka, som har 11 bidrag fra forskere ved Norsk senter for bygdeforskning og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), utdypes noen av de “nye” matproblemstillingene ved hjelp av teorier og tilnærmingsmåter fra den internasjonale fagdebatten. Bidragene legger vekt på å se verdikjeden i sammenheng fra jord til bord. De forholder seg til internasjonale bidrag om risikosamfunnet, bidrag i tilknytning til økonomisk og kulturell globalisering og en ny og mer symmetrisk forståelse av forholdet mellom samfunn og natur.

Formålet med boken har vært å lage en bred og oppdatert samfunnsvitenskapelig analyse av det norske matsystemet. Boken vil ha interesse for aktørene i dette systemet, myndigheter og politikere samt journalister, studenter og forskere.


Eivind Jacobsen er sosiolog og forsker ved Statens institutt for forbruksforskning.

Reidar Almås er professor ved Norsk senter for bygdeforskning.

Jahn Petter Johnsen er forsker ved Norsk senter for bygdeforskning.Utgivelsesdato

Eivind Jacobsen, Reidar Almås og Jahn Petter Johnsen:
Introduksjon

Eivind Jacobsen:
Mat som diskurs

Oddveig Storstad:
Kugalskapens historie: Biff- eller helsekrise?

Bjørn Egil Flø:
Norsk økologisk landbruk - Frå konfrontasjonar til koalisjonar

Egil Petter Stræte:
Blir det mangfold av 18 brunoster i ostedisken?

Anne Haukenes:
Functional Foods - Mat for bedre helse - mat for den senmoderne forbruker?

Marianne E. Lien:
Det naturligste i verden

Randi Lavik, Eivind Jacobsen og Marit Strand:
Matprisene i den offentlige debatten

Eivind Jacobsen og Unni Kjærnes:
Sikker mat til forbrukerne - et privat eller offentlig ansvar?

Reidar Almås og Berit Nygård:
Etiske spørsmål rundt genmodifiserte jordbær

Maria A. Guzman:
Når dyr blir til kjøtt: Skeptiske forbrukere og kampen om etisk produksjon

Runar Døving:
Folk spiser fortsatt kjøttkaker

Matthias Kaiser:
Epilog - På sporet av den tapte maten