Still et spørsmål

Det nære demokratiet

Boken sammenligner lokaldemokratiets virkemåte i store og små kommuner. Det er i lokalpolitikken at folk flest gjør erfaringer med demokratiet. Og det er bare lokalt at flere enn en liten elite får muligheten til selv å drive med politikk.
thumb_6ec029b70b74c358e6972155982c7164